Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček narozen 17. 9. 1974 v 16:31 hod. v Karviné je 

zakladatel českého vlasteneckého webu MyČeši

 

Jsem Čech a proto uvědomělý Slovan. Jsem vlastenec a křesťan samorost bez církve (bez církevních bludů a dogmat).

Mou velkou láskou jsou Pravda a Spravedlnost. Proto jsem vytvořil i web MyČeši. V době, kdy začíná cenzura na Facebooku ze strany Německa, EU a pod. je zapotřebí, aby někde bylo místo pro vlastenecký názor. 

Nepříliš vzdálená budoucnost přinese sjednocení nás vlastenců. Dobře si proto zapamatujte všechny ty sluníčkáře, vlastizrádce a slizouny, kteří k nám pašují ty prozápadní chlípné "hodnoty" a ideologie. Dobře si zapamatujte jejich tváře a jména, až by se k nám potom chtěli vetřít, ať už za účelem převlečení kabátu nebo za účelem škodit. Budou vyloučení z naši společnosti, ze společnosti normálních lidi.

 

Situace dnes:

V podstatě jde o dvě linie, které se táhnou dodnes - Masaryk a Kramář. Masaryk byl prozápadní a Kramář byl Slovan a vlastenec. Už tehdy mezi nimi vznikl rozpor. Karel Kramář byl první československý premiér. Naše vlastizrádné režimy se vynasnažily, aby upadl do zapomenutí. 

Tehdy ještě ty prozápadní snahy nesly nějaké znaky idealismu, demokracie. Dnes tyto dvě linie jsou v ostrém protikladu. Z prozápadních ideí se staly zhoubné rozumářské zvrácenosti, ohnisko všech deviantů, chlípníků a zhoubných ideologii, zvrácenosti, homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus apod.

A druhá linie slovanská si uchovala část pravého lidství, které spočívá v čistém cítění a schopnosti odcítit zákony stvoření a snažit se do nich vřadit. Prozápadní chlípnící se ve své domýšlivosti stavějí nad tyto zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby.

 

 

Víte už tedy, proč havěť, plná nenávisti, stále útočí na Rusko, na Tomia Okamuru, na vlastence apod.? 

Vysvětlil to už kdysi Abdrushin:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou!
Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"

 

 

 

Kontakt:

info@mycesi.cz

info@pavel-krajicek.cz

 

 

 

 

200 let terorismu USA

 

Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

 

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“

 

Thomas Jefferson

 

celý článek

 

Vlastizrádci

I kdyby se stal nyní nějaký zázrak a migrační krize skončila... úplně skončila, tak přesto bude zapotřebí od nynějška trvale bojovat proti těm stranám a lidem, kteří nyní migraci schvalují. Protože se jedná o vlastizrádce o tvory, kteří stojí na straně chlípných a zhoubných prozápadních ideologii. Jejích chlípnost by se znovu projevila, ať už sympatiemi k Sudetoněmeckému landsmanšaftu a podobným zvrhlostem. Sami se označili skrz svou chlípnou nenávist vůči všemu co skrývá hodnoty (viz útoky na Rusko, SPD, vlastence, tedy na cítící lidi). Migrační krize odhalila tyto vlastizrádce a normální lidé musí nyní na to dbát, aby se nadále nedostávali k moci.