Oficiální stránka Pavla Krajíčka

 

 

Pavel Krajíček narozen 17.9.1974 v 16:30 hod.

v Karviné je zakladatel  

hnutí:

www.prave-lidstvi.cz

 

a webu:

www.poselstvi-gralu.cz

 

 

Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Od mládí jsem hledal Pravdu, odpověď na otázky, jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. 

-- 

Distancují se od organizace Hnutí Grálu a poukazují na zločin jehož se tato organizace dopustila osm let po smrti Abdrushina, autora knihy Poselství Grálu. Organizace Hnutí Grálu provedla velkou cenzuru díla Poselství Grálu.

--

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření. O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou. Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě rozumáři a materialisté. celý článek: Kdo je to nebezpečný sektář?

--

Sloužím Bohu a nikoli lidem a proto není mým cílem se lidem zalíbit, jak činí mnozí jiní tzv. duchovní předáci, esoterici a farizejové.
Milují Pravdu a není mým cílem soudit lidi, jak mi podsouvají někteří esoterici. Vykládám věcně jak se věci mají, že se to mnohých změkčilých blouznivců dotýká, je jejich problém. Nebudeme si nic nalhávat, ale na zemi žijí lidé různých stupňů duchovní zralosti a i kdybych odpovídal někomu kdo je vnitřně na úrovní křováka a viděl jsem (nebo lépe řečeno cítil), že přestože plácá naprosté nesmysly a bludy, ale má v sobě touhu po Pravdě, tak mu budu láskyplně odpovídat a vysvětlovat. A to do té doby, dokud neucítím u něho že útočí na mě osobně nebo na Pravdu, tedy že ve skutečnosti Pravdu nehledá, protože Pravda vždy blouznivcům strhává masky. Ve chvílí kdy ucítím, že dotyčný pokorně nehledá Pravdu, tak s ohledem na ono biblické "neházejte perly sviním" ukončím takový rozhovor. Lidé zralejší vidí, či cítí, že mou vnitřní pohnutkou je vždy jen vítězství Pravdy, z čehož může mít každý jen užitek pro sebe, protože jen vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život. Změkčila láska blouznivců vede lidi do záhuby, duchovně je uspává, ochromuje a způsobuje, že setrvávají v samolibosti.

Datum 17/11/2016, 11:54 napsal Pavel Krajíček
vlazni-budou-vyvrzeni  Vlažní budou vyvržení       napsal: Pavel Krajíček     Tento článek je volným pokračováním dřívějšího článku s názvem Kdo přežije probíhající...
310
Datum 15/11/2016, 16:02 napsal Pavel Krajíček
sekty-a-nejen-kolem-poselstvi-gralu  Sekty a nejen kolem Poselství Grálu       napsal: Pavel Krajíček     Kdo by neznal biblický výrok: Hledejte a naleznete. Každý tedy kdo hledá...
310
Datum 15/11/2016, 15:58 napsal Pavel Krajíček
schopnost-prijeti-duchovni-nauky  Schopnost přijetí duchovní nauky     napsal: Pavel Krajíček       Zákon stejnorodosti zasahuje i tady ve schopnosti rozpoznat čistotu nauky....
280
Datum 15/11/2016, 15:55 napsal Pavel Krajíček
pozemske-soudnictvi-a-sekta-materialismus​ Pozemské soudnictví a sekta materialismus   napsal: Pavel Krajíček   Na jednom příkladu uvedu jak rozumáří a materialisté vždy páchají škody....
260
Datum 22/10/2016, 18:35 napsal Pavel Krajíček
chorobna-domyslivost-chtejici-se-povazovat-za-bozskeho  Chorobná domýšlivost chtějící se považovat za božského         napsal: Pavel Krajíček         Je to velmi rozšířené, domněnka, že je člověk...
685
Datum 22/10/2016, 18:33 napsal Pavel Krajíček
zamestnani-a-duchovni-lenost  Zaměstnání a duchovní lenost       napsal: Pavel Krajíček      Podle názorů mnohých stoupenců Poselství Gálu lze vidět, že jsou duchem líní a...
550
Datum 01/09/2016, 20:21 napsal Karel Kramář
kam-spejeme  Kam spějeme?   projev doktora Kramáře z 22. Března 1936 Otevřený list kol. Ježka p. ministru železnic mne naplnil přímo úžasem. Není možno už mlčet!...
1340
Datum 30/08/2016, 20:59 napsal Pavel Krajíček
blud-volneho-pruchodu-emoci  Blud volného průchodu emocí       napsal: Pavel Krajíček        Setkal jsem se už vícekráte v různých článcích s radou, ať se nechá volný...
1110
Datum 25/08/2016, 21:51 napsal Pavel Krajíček
pravy-muz  Pravý muž     napsal: Pavel Krajíček    Občas shlédnu např. na Facebooku představy různých paninek o tzv. pravých mužích. Sdílejí různé obrázky s...
1510
Datum 23/08/2016, 09:08 napsal Pavel Krajíček
rozdil-mezi-duchem-a-dusiRozdíl mezi duchem a duší   napsal: Pavel Krajíček    Před nedávnem mě na Facebooku napadla jedna samolibá esoterička, že neznám rozdíl mezi duchem...
1360

Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku.

 

Abdrushin

 

celá kniha zde

 

Komentáře

Náhodné články

Datum 01/08/2016, 18:46 Napsal Pavel Krajíček
rozdil-mezi-pocitem-a-citemRozdíl mezi pocitem a citem     napsal: Pavel Krajíček   Bylo by vhodné, aby alespoň ti, kteří se vydávají za duchovní, osvícené a pod., aby...
189
Datum 26/04/2016, 21:35 Napsal Pavel Krajíček
sireni-nenavisti-a-kritika-ve-spojitosti-s-imigrantyŠíření nenávisti a kritika ve spojitosti s imigranty   napsal: Pavel Krajíček   S ohledem na dnešní světovou situaci se velmi rozšířil pokrytecký...
219
Datum 24/04/2016, 19:44 Napsal Pavel Krajíček
proc-hitler-tak-snadno-ovladl-nemce  Proč Hitler tak snadno ovládl Němce?          napsal: Pavel Krajíček       Už jsem to párkráte osvětlil v nějakých drobných komentářích...
244
Datum 22/04/2016, 18:55 Napsal Pavel Krajíček
kdo-smi-byt-nazyvan-clovekem   Kdo smí být nazýván člověkem?     napsal: Pavel Krajíček   Vnitřní prázdnota, vnější zdání, pokrytectví to jsou převládající prvky dnešní doby....
186
Datum 26/04/2016, 21:38 Napsal Pavel Krajíček
pojistovny-a-pojisteni​ Pojišťovny a pojištění        napsal: Pavel Krajíček     Občas se mě někdo zeptá na názor ohledně pojištění. Nikdy za celý svůj život jsem...
147
Datum 15/11/2016, 15:58 Napsal Pavel Krajíček
schopnost-prijeti-duchovni-nauky  Schopnost přijetí duchovní nauky     napsal: Pavel Krajíček       Zákon stejnorodosti zasahuje i tady ve schopnosti rozpoznat čistotu nauky....
28