Právě přítomno

Twitter Pavel Krajíček

Stránka Pavel Krajíček

 

Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku.

 

Abdrushin

 

celá kniha zde

 

Návštěvy - TOP země

Flag Counter
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Oficiální stránka Pavla Krajíčka

 

 

Pavel Krajíček narozen 17.9.1974 v 16:30 hod. v Karviné je zakladatel

hnutí: 

www.prave-lidstvi.cz

 

a webů:

www.pismo-svate.cz

www.poselstvi-gralu.cz

 

 

Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Od mládí jsem hledal Pravdu, odpověď na otázky, jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. 

-- 

Distancují se od organizace Hnutí Grálu a poukazují na zločin jehož se tato organizace dopustila osm let po smrti Abdrushina, autora knihy Poselství Grálu. Organizace Hnutí Grálu provedla velkou cenzuru díla Poselství Grálu.

--

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření. O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou. Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě rozumáři a materialisté. celý článek: Kdo je to nebezpečný sektář?

--

Jak poznáte, že skutečně milujete Boha nadevše?

Ve chvílí kdy se tak stane, začne vás většina lidi nenávidět. Ve chvíli kdy budete Světlo a Pravdu milovat více než lidi, tak vás svět začne nenávidět. I ti, kteří předstírají, že jsou hledající. Ostatně "hledající" znamená, že ještě nenašli a že tedy nehledali vážně. Proto ta řada mučedníků, ukamenovaných, zavražděných a přibitých na kříž.

Ve chvílí kdy milujete Pravdu více než lidi, tak se stáváte živou pochodní, která zároveň osvětluje a svědčí o nízkosti, chlípnosti a pokrytectví dnešních lidi a to jim zasadí velké rány a proto ta nenávist. Pokrytci najednou uvidí rozdíl mezi svou slizkou samolibosti a vámi a začnou vás nenávidět. Jen hrstka lidi v nitru jadrných se k vám přimkne. Ve chvílí kdy milujete Pravdu více než lidi, tak končí vaše úsilí chtít se lidem zalíbit. Žijete pro Pravdu. Žijete lásku k Pravdě a ta nemůže lidem lichotit, protože jen nekompromisní vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život.

Sloužím Bohu a nikoli lidem a proto není mým cílem se lidem zalíbit, jak činí mnozí jiní tzv. duchovní předáci, esoterici a farizejové. Lichocení je známkou těch, kteří si vás chtějí získat či těžit z vás. Tito ale neslouží Pravdě, i když předstírají, že jsou stoupenci Poselství Grálu. Proto běda vám sluníčkáři a slizaci, lůzo pokrytecká! Padne na vás těžký soud.

Milují Pravdu a není mým cílem soudit lidi, jak mi podsouvají někteří esoterici. Vykládám věcně jak se věci mají, že se to mnohých změkčilých blouznivců dotýká, je jejich problém. Nebudeme si nic nalhávat, ale na zemi žijí lidé různých stupňů duchovní zralosti a i kdybych odpovídal někomu kdo je vnitřně na úrovní křováka a viděl jsem (nebo lépe řečeno cítil), že přestože plácá naprosté nesmysly a bludy, ale má v sobě touhu po Pravdě, tak mu budu láskyplně odpovídat a vysvětlovat.

A to do té doby, dokud neucítím u něho že útočí na mě osobně nebo na Pravdu, tedy že ve skutečnosti Pravdu nehledá, protože Pravda vždy blouznivcům strhává masky. Ve chvílí kdy ucítím, že dotyčný pokorně nehledá Pravdu, tak s ohledem na ono biblické "neházejte perly sviním" ukončím takový rozhovor. Lidé zralejší vidí, či cítí, že mou vnitřní pohnutkou je vždy jen vítězství Pravdy, z čehož může mít každý jen užitek pro sebe, protože jen vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život. Změkčila láska blouznivců vede lidi do záhuby, duchovně je uspává, ochromuje a způsobuje, že setrvávají v samolibosti.

Pavel Krajíček

Nové články

Datum 21/04/2017, 12:54 Napsal Pavel Krajíček
jsi-dobry  Jsi dobrý!       napsal: Pavel Krajíček      Jsi dobrý, jsi dobrá, je dobrý... slýcháme často takto někoho označovat své bližní. Ale už...
53
Datum 02/04/2017, 18:11 Napsal Pavel Krajíček
krestanstvi-cirkev-islam  Křesťanství, církev, islám         napsal: Pavel Krajíček     Nejvyšší učení, které kdy bylo na zemi přineseno, spočívá v Kristově Slově,...
82
Datum 12/01/2017, 11:07 Napsal Pavel Krajíček
proc-se-mnoho-lidi-po-pozemske-smrti-ocitne-po-kolena-v-bahne  Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?       napsal: Pavel Krajíček     Mnoho lidi po pozemské smrti až opustí hmotné...
188
Datum 07/01/2017, 19:35 Napsal Pavel Krajíček
nesmi-se-vyvolavat-strach  Nesmí se vyvolávat strach!       napsal: Pavel Krajíček     Rozumáři a materialisté, tedy ti tvorové, kteří zpustošili tento svět a vedou jej...
195
Datum 05/01/2017, 09:53 Napsal Pavel Krajíček
dnesni-radoby-duchovni-ucitele-a-mistriDnešní rádoby duchovní učitelé a mistři       napsal: Pavel Krajíček     Představte si člověka, který neumí počítat, který neví, že deset a deset...
227
Datum 03/01/2017, 11:53 Napsal Pavel Krajíček
nesudte-a-nebudete-souzeniNesuďte a nebudete souzení     napsal: Pavel Krajíček Je mnoho lidí, kteří tento výrok správně nepochopili a ještě více je těch, kteří ho zneužívají....
210

Komentáře