Nový web MyČeši ♥

Protože Bůh tento národ miloval, 

Lva jako symbol Síly doznaku mu daroval 

Twitter Pavel Krajíček

Profil Pavel Krajíček

Právě přítomno

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Oficiální stránka Pavla Krajíčka

 

 

 

 

Pavel Krajíček narozen 17.9.1974 v 16:30 hod. 

v Karviné je zakladatel českého vlasteneckého

komunitního webu MyČeši:  mycesi.cz

 

 

 

 

 

Mou velkou láskou jsou Pravda a Spravedlnost. Proto jsem vytvořil i web https://mycesi.cz. V době, kdy začíná cenzura i na Facebooku ze strany Německa, EU a pod., je zapotřebí, aby někde mohlo být místo pro svobodný názor.

***

Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Od mládí jsem hledal Pravdu, odpovědi na otázky, jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. 

 ***

Většinu lidí ani nenapadne, že mnohé dnes zažité může být zcela opačně. Málokdo si uvědomuje, že nejnebezpečnější sektou je bezduchý materialismus a že její stoupenci jsou ti nejnebezpečnější fanatici. Z toho vyrůstá groteskní stav, kdy lidé chodí za těmito nebezpečnými fanatiky se ptát a radit se s nimi. 

​Rozum pochází z hmotného mozku, proto rozum může chápat pouze hmotné věci. Proto je tato sekta tou nejnebezpečnější. Rozumáři omezení na hmotu vnutili svou trapnou, omezenou ideologii téměř celému světu a vedou jej tak do záhuby. O této skutečnosti není pochyb, neboť o ní ​svědčí celé dějiny a zcela zřetelně i​ přítomnost. Potom není divu, když takový nebezpečný zazděný rozumář potká člověka, který žije Pravdu, že jej označí za fanatika. Přitom je to ve skutečnosti naopak, fanatici jsou rozumáři a materialisté. Člověk, který popírá svého Stvořitele není normální. Buď má zmrzačený mozek (přepěstovaný rozum) anebo je duchem líný, nejčastěji oboje dohromady. Duch není rozum, duch se projevuje čistým cítěním.

Jeden příklad proč materialista i když je tzv. slušný dělá škody z neznalosti zákonů stvoření. V celém stvoření jsou lidé rozdělení podle zralosti. Mám na mysli jemnohmotné a duchovní světy. Čím je člověk duchovně zralejší (nikoli rozumově), tím může vystoupit do vyšších úrovní. Tam se stýká pouze se sobě rovnými (zákon stejnorodosti). Jedná se vlastně o přísné kastovnictví, které musí být i na zemi udržováno, má li nastat mír a harmonie. Nikdy nebude fungovat společnost, když rozumáři budou nezralé lidi, špindíry a pod. míchat mezi slušné a zralejší lidi. Tito slušní lidé nakonec sami opustí takovou nízkou společnost. Rozumáři, sluníčkaři se se svou odpornou pýchou a domýšlivosti stavějí nad Boha a chtějí svou vůli uplatňovat nad vůli Boží. Chtějí rušit zákony stvoření, křivit je a své vlastní omezené poznání uplatňovat ve společnosti. Proto rozumáři a materialisté páchají vždy škody. Dokud se člověk vzpírá v pokoře přijímat moudrost Boží a svou směšnou domýšlivost staví nad moudrost Boží, tak to nikdy nebude fungovat. Toto je pouze jeden příklad. Je tomu tak ovšem téměř ve všech případech kde jsou u díla rozumáři.

Duchem mrtví materialisté nazývají vlastence různými přívlastky, včetně rasistů. ​
Láska k vlasti, tento cit, se může projevit pouze u vnitřně živých lidí. Cítění (nikoli pocit) je projevem živého lidského ducha, kterého rozumáři v sobě zazdili. Protože zdravé cítění se u těchto tvorů už neprojevuje, tak na jeho místo nastoupila rozumová domýšlivost, která chce být velikou nebo změkčilá "láska" slizkých sluníčkářů, pokrytců.
​ ​
Tito rozumáři haní vlastence a přitom projev vlastenectví je projevem pravého lidství. Je důkazem, že dotyčný člověk je ještě v nitru živý a že tedy může být ještě nazýván člověkem, na rozdíl od mrtvých bezduchých loutek, které ducha v sobě pohřbily a na jeho místo dosadily domýšlivý rozum pocházející z hmotného mozku a proto s omezeným rozhledem pouze na hmotné a tedy mrtvé bezduché.
 
Pavel Krajíček
 
 
 
 
 
 

 Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku. 

Abdrushin