Oficiální stránka Pavla Krajíčka

 

 

Pavel Krajíček narozen 17.9.1974 v 16:30 hod.

v Karviné je zakladatel  

hnutí:

www.prave-lidstvi.cz

 

a webu: 

www.poselstvi-gralu.cz

 

Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Od mládí jsem hledal Pravdu, odpověď na otázky, jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. 

-- 

Distancují se od organizace Hnutí Grálu a poukazují na zločin jehož se tato organizace dopustila osm let po smrti Abdrushina, autora knihy Poselství Grálu. Organizace Hnutí Grálu provedla velkou cenzuru díla Poselství Grálu.

--

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření. O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou. Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě rozumáři a materialisté. celý článek: Kdo je to nebezpečný sektář?

--

Sloužím Bohu a nikoli lidem a proto není mým cílem se lidem zalíbit, jak činí mnozí jiní tzv. duchovní předáci, esoterici a farizejové.
Milují Pravdu a není mým cílem soudit lidi, jak mi podsouvají někteří esoterici. Vykládám věcně jak se věci mají, že se to mnohých změkčilých blouznivců dotýká, je jejich problém. Nebudeme si nic nalhávat, ale na zemi žijí lidé různých stupňů duchovní zralosti a i kdybych odpovídal někomu kdo je vnitřně na úrovní křováka a viděl jsem (nebo lépe řečeno cítil), že přestože plácá naprosté nesmysly a bludy, ale má v sobě touhu po Pravdě, tak mu budu láskyplně odpovídat a vysvětlovat. A to do té doby, dokud neucítím u něho že útočí na mě osobně nebo na Pravdu, tedy že ve skutečnosti Pravdu nehledá, protože Pravda vždy blouznivcům strhává masky. Ve chvílí kdy ucítím, že dotyčný pokorně nehledá Pravdu, tak s ohledem na ono biblické "neházejte perly sviním" ukončím takový rozhovor. Lidé zralejší vidí, či cítí, že mou vnitřní pohnutkou je vždy jen vítězství Pravdy, z čehož může mít každý jen užitek pro sebe, protože jen vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život. Změkčila láska blouznivců vede lidi do záhuby, duchovně je uspává, ochromuje a způsobuje, že setrvávají v samolibosti.

Datum 10/07/2016, 22:34 napsal Pavel Krajíček
usudek-versus-vedeni  Úsudek versus vědění     napsal: Pavel Krajíček       Ušlechtilí lidé nemohou popírat svého Stvořitele, protože skrz své cítění o něm...
260
Datum 29/06/2016, 10:31 napsal Pavel Krajíček
zvitezi-pravda  Zvítězí Pravda?       napsal: Pavel Krajíček     Po mém článku Petr Chobot a bludy nízkých jasnovidců jsem se nad něčím zamýšlel a sice nad...
520
Datum 26/06/2016, 08:31 napsal Pavel Krajíček
co-je-nenavistCo je nenávist?       napsal: Pavel Krajíček       Sluníčkáři, farizejové a jiní pokrytci dávají dnes s oblibou často nálepku nenávisti všem,...
530
Datum 23/06/2016, 10:00 napsal Pavel Krajíček
petr-chobot-a-bludy-nizkych-jasnovidcuPetr Chobot a bludy nízkých jasnovidců     napsal: Pavel Krajíček   Jak mnozí vědí, tak země je místo, kde se setkávají lidé všech stupňů duchovní...
1080
Datum 08/06/2016, 22:28 napsal Pavel Krajíček
kdo-prezije-probihajici-ocistu-zeme​ Kdo přežije probíhající očistu země?   napsal: Pavel Krajíček Jeden z faktorů, který bude příčinou pádu mnohých a který je rovněž důsledkem...
910
Datum 27/04/2016, 10:24 napsal Karel Kramář
nas-nacionalismusNáš nacionalismus   Karel Kramář   Všelidství se vším, co může míti velikého, nevyroste ze sebelákavějších filosofických rozjímání, nýbrž jen...
1510
Datum 27/04/2016, 10:23 napsal Pavel Krajíček
karel-kramar-zivotopisKarel Kramář - stručný životopis   * 27. 12. 1860 Vysoké n. Jizerou † 26. 5. 1937 Praha Po absolutoriu práv na universitě v Praze studoval národní...
1540
Datum 27/04/2016, 10:22 napsal Rudolf Beran
vzor-nam-i-budoucimVzor nám i budoucím   Předseda vlády Rudolf Beran vzpomíná 1.3.1939 na Karla Kramáře:   Kolik z nás vzpomínalo v osudových chvílích národa a...
1375
Datum 26/04/2016, 21:45 napsal Pavel Krajíček
antikrist  Antikrist         napsal: Pavel Krajíček       Občas slyším, že jakékoli náboženství je nebezpečné. Je zvláštní, že toto říkají ti, kteří...
1080
Datum 26/04/2016, 21:43 napsal Pavel Krajíček
ochrana-mensin  Ochrana menšin       napsal: Pavel Krajíček     Toto je další jeden z bludů materialistů a rozumářů, protože tito zmínění nejsou schopni...
990

Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku.

 

Abdrushin

 

celá kniha zde

 

Poslední příspěvky ve fóru

Náhodné články

Datum 26/06/2016, 08:31 Napsal Pavel Krajíček
co-je-nenavistCo je nenávist?       napsal: Pavel Krajíček       Sluníčkáři, farizejové a jiní pokrytci dávají dnes s oblibou často nálepku nenávisti všem,...
53
Datum 24/04/2016, 19:34 Napsal Pavel Krajíček
jesitnost-je-domenou-muzu-tvrdi-dnesni-bohyne  Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně"       napsal: Pavel Krajíček       Není mou snahou zastávat se mužů, protože já sloužím...
122
Datum 19/04/2016, 20:25 Napsal Pavel Krajíček
kdo-je-to-nebezpecny-sektar  Kdo je to nebezpečný sektář?     napsal: Pavel Krajíček    Jak mnozí vědí, tak rozum jakožto výrobek hmotného mozku, byl dán člověku jako...
249
Datum 26/04/2016, 21:38 Napsal Pavel Krajíček
pojistovny-a-pojisteni​ Pojišťovny a pojištění        napsal: Pavel Krajíček     Občas se mě někdo zeptá na názor ohledně pojištění. Nikdy za celý svůj život jsem...
76
Datum 22/04/2016, 18:55 Napsal Pavel Krajíček
kdo-smi-byt-nazyvan-clovekem   Kdo smí být nazýván člověkem?     napsal: Pavel Krajíček   Vnitřní prázdnota, vnější zdání, pokrytectví to jsou převládající prvky dnešní doby....
100
Datum 27/04/2016, 10:23 Napsal Pavel Krajíček
karel-kramar-zivotopisKarel Kramář - stručný životopis   * 27. 12. 1860 Vysoké n. Jizerou † 26. 5. 1937 Praha Po absolutoriu práv na universitě v Praze studoval národní...
154