Oficiální stránka Pavla Krajíčka

 

 

Pavel Krajíček narozen 17.9.1974 v 16:30 hod.

v Karviné je zakladatel  

hnutí:

www.prave-lidstvi.cz

 

a webu:

www.poselstvi-gralu.cz

 

 

Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Od mládí jsem hledal Pravdu, odpověď na otázky, jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. 

-- 

Distancují se od organizace Hnutí Grálu a poukazují na zločin jehož se tato organizace dopustila osm let po smrti Abdrushina, autora knihy Poselství Grálu. Organizace Hnutí Grálu provedla velkou cenzuru díla Poselství Grálu.

--

Paradox dnešní doby je v tom, že skutečně nebezpeční sektáři a fanatici jsou ti, kdo svého Stvořitelé popírají: rozumáři a materialisté, tedy nemocní a ne zcela normální lidé a tím jsou vlastně i škůdci ve stvoření. O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici, skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou. Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě rozumáři a materialisté. celý článek: Kdo je to nebezpečný sektář?

--

Sloužím Bohu a nikoli lidem a proto není mým cílem se lidem zalíbit, jak činí mnozí jiní tzv. duchovní předáci, esoterici a farizejové.
Milují Pravdu a není mým cílem soudit lidi, jak mi podsouvají někteří esoterici. Vykládám věcně jak se věci mají, že se to mnohých změkčilých blouznivců dotýká, je jejich problém. Nebudeme si nic nalhávat, ale na zemi žijí lidé různých stupňů duchovní zralosti a i kdybych odpovídal někomu kdo je vnitřně na úrovní křováka a viděl jsem (nebo lépe řečeno cítil), že přestože plácá naprosté nesmysly a bludy, ale má v sobě touhu po Pravdě, tak mu budu láskyplně odpovídat a vysvětlovat. A to do té doby, dokud neucítím u něho že útočí na mě osobně nebo na Pravdu, tedy že ve skutečnosti Pravdu nehledá, protože Pravda vždy blouznivcům strhává masky. Ve chvílí kdy ucítím, že dotyčný pokorně nehledá Pravdu, tak s ohledem na ono biblické "neházejte perly sviním" ukončím takový rozhovor. Lidé zralejší vidí, či cítí, že mou vnitřní pohnutkou je vždy jen vítězství Pravdy, z čehož může mít každý jen užitek pro sebe, protože jen vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život. Změkčila láska blouznivců vede lidi do záhuby, duchovně je uspává, ochromuje a způsobuje, že setrvávají v samolibosti.

Datum 22/10/2016, 18:35 napsal Pavel Krajíček
chorobna-domyslivost-chtejici-se-povazovat-za-bozskeho  Chorobná domýšlivost chtějící se považovat za božského         napsal: Pavel Krajíček         Je to velmi rozšířené, domněnka, že je člověk...
125
Datum 22/10/2016, 18:33 napsal Pavel Krajíček
zamestnani-a-duchovni-lenost  Zaměstnání a duchovní lenost       napsal: Pavel Krajíček      Podle názorů mnohých stoupenců Poselství Gálu lze vidět, že jsou duchem líní a...
110
Datum 01/09/2016, 20:21 napsal Karel Kramář
kam-spejeme  Kam spějeme?   projev doktora Kramáře z 22. Března 1936 Otevřený list kol. Ježka p. ministru železnic mne naplnil přímo úžasem. Není možno už mlčet!...
790
Datum 30/08/2016, 20:59 napsal Pavel Krajíček
blud-volneho-pruchodu-emoci  Blud volného průchodu emocí       napsal: Pavel Krajíček        Setkal jsem se už vícekráte v různých článcích s radou, ať se nechá volný...
610
Datum 25/08/2016, 21:51 napsal Pavel Krajíček
pravy-muz  Pravý muž     napsal: Pavel Krajíček    Občas shlédnu např. na Facebooku představy různých paninek o tzv. pravých mužích. Sdílejí různé obrázky s...
920
Datum 23/08/2016, 09:08 napsal Pavel Krajíček
rozdil-mezi-duchem-a-dusiRozdíl mezi duchem a duší   napsal: Pavel Krajíček    Před nedávnem mě na Facebooku napadla jedna samolibá esoterička, že neznám rozdíl mezi duchem...
790
Datum 01/08/2016, 18:49 napsal Pavel Krajíček
vzrustajici-utrpeni-a-modlitby    Vzrůstající utrpení a modlitby   napsal: Pavel Krajíček   Vzrůstající utrpení, které se bude stále zvětšovat je důsledkem tzv. očisty. Ta je...
830
Datum 01/08/2016, 18:46 napsal Pavel Krajíček
rozdil-mezi-pocitem-a-citemRozdíl mezi pocitem a citem     napsal: Pavel Krajíček   Bylo by vhodné, aby alespoň ti, kteří se vydávají za duchovní, osvícené a pod., aby...
1245
Datum 10/07/2016, 22:34 napsal Pavel Krajíček
usudek-versus-vedeni  Úsudek versus vědění     napsal: Pavel Krajíček       Ušlechtilí lidé nemohou popírat svého Stvořitele, protože skrz své cítění o něm...
1040
Datum 29/06/2016, 10:31 napsal Pavel Krajíček
zvitezi-pravda  Zvítězí Pravda?       napsal: Pavel Krajíček     Po mém článku Petr Chobot a bludy nízkých jasnovidců jsem se nad něčím zamýšlel a sice nad...
1490

Materialismus dospěl dnes již přes svůj vrchol. Selhává všude a musí se brzy v sobě zhroutit. Při tom však strhne mnohé dobré věci s sebou. Jeho stoupenci jsou již dnes se svým věděním u konce. Brzy budou zmateni nad svým dílem a pak i v sobě samých. Nepoznají však propast, která se před nimi rozevřela. Brzy budou jako stádo bez pastýře, nebudou si navzájem věřit, každý půjde svou cestou a při tom budou se ještě pyšně vyvyšovati nad druhé. Nepromyšleně, neboť půjdou pouze za dřívější zvyklostí.

Se všemi známkami vnějšího zdání své prázdnoty zřítí se na konec také slepě do propasti. Považují dosud za ducha to, co jsou jen výplody jejich vlastních mozků. Ale jak může mrtvá hmota zploditi živého ducha? V mnohých věcech jsou hrdi na své exaktní vědění a přece zanechávají v hlavních věcech bez výčitek svědomí nejnezodpovědnější mezery.

Každý jejich nový krok, každý pokus o nápravu ponese v sobě nutně vždy všechnu vyprahlost rozumového díla a tím i zárodek neodvratného úpadku.

 

Abdrushin

 

celá kniha zde

 

Komentáře

Náhodné články

Datum 30/08/2016, 20:59 Napsal Pavel Krajíček
blud-volneho-pruchodu-emoci  Blud volného průchodu emocí       napsal: Pavel Krajíček        Setkal jsem se už vícekráte v různých článcích s radou, ať se nechá volný...
61
Datum 01/08/2016, 18:46 Napsal Pavel Krajíček
rozdil-mezi-pocitem-a-citemRozdíl mezi pocitem a citem     napsal: Pavel Krajíček   Bylo by vhodné, aby alespoň ti, kteří se vydávají za duchovní, osvícené a pod., aby...
124
Datum 27/04/2016, 10:23 Napsal Pavel Krajíček
karel-kramar-zivotopisKarel Kramář - stručný životopis   * 27. 12. 1860 Vysoké n. Jizerou † 26. 5. 1937 Praha Po absolutoriu práv na universitě v Praze studoval národní...
216
Datum 24/04/2016, 19:34 Napsal Pavel Krajíček
jesitnost-je-domenou-muzu-tvrdi-dnesni-bohyne  Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně"       napsal: Pavel Krajíček       Není mou snahou zastávat se mužů, protože já sloužím...
195
Datum 22/04/2016, 09:47 Napsal Pavel Krajíček
proc-je-materialista-a-rozumar-nejnebezpecnejsi-tvor-v-celem-jsoucnu  Proč je materialista a rozumář   nejnebezpečnější tvor v celém jsoucnu?         napsal: Pavel Krajíček       Mnoho lidí stále nechápe,...
146
Datum 26/04/2016, 21:32 Napsal Pavel Krajíček
jak-poznam-svuj-vnitrni-hlas-svedomi  Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?     napsal: Pavel Krajíček   V dnešní době je nesnadné poznat svůj hlas svědomí. Pokusím se na jednom...
179